Çerez (Cookie) Nedir:

Çerez, bir web sitesi veya uygulama sunucusu tarafından mobil cihazınıza , bilgisayarınıza vs. kayıt edilen basit metin
dosyasına verilen isimdir. Sadece bu sunucu ilgili çerezin içeriğine erişebilmekte ve okuyabilmektedir. Her çerez , web
tarayıcınıza özel olmaktadır. (Örn: Google chrome, internet explorer , opera , safari vs. nin daha önce ziyaret
ettiğiniz sitedeki tercihlerinizi hatırlaması gibi.)
Çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız “www.allaboutcookies.org“ adresini ziyaret edebilirsiniz.


Çerez politikası:

www.zeyneptanverdi.com olarak, siz değerli kullanıcılarımızın güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmaları sağlamak için
sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Birçok web sitesinde olduğu gibi , zeyneptanverdi.com
(mobil uygulamaları dahil olmak üzre tüm dijital platformlarında) çerezler kullanmaktayız. Bunlar oturum çerezleri,
işlevsellik çerezleri , zorunlu çerezler , ticari çerezler ,analiz çerezleri , kalıcı çerezler ve üçüncü parti
çerezlerden oluşmaktadır.İşbu Çerez Politikası www.zeyneptanverdi.com Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçasıdır.


Çerez Kullanımlarının Engellenmesi:

Tarayıcılarınız çerez engellenmelerine olanak sağlamaktadır, ancak bunları engellemeniz durumunda
www.zeyneptanverdi.com ve tüm mobil uygulamalarımız dahil olmak üzre bazı özellikleri kullanamayabilir veya kampanya,
indirim , fırsatlardan haberdar olamayabilirsiniz. Çerezleri Kullanımlarını engellemek için tarayıcınızın ayarlarına
göz atmalısınız. Detaylı bilgi için tarayıcınızın web sitesini ziyaret ediniz.
Kişisel Verilerin Korunma Kanunu:

www.zeyneptanverdi.com a aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Zeynep Tanverdi Shoes & Clothes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma
yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil
uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Zeynep Tanverdi Shoes & Clothes işbu Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman
güncelleme hakkını saklı tutar.

www.zeyneptanverdi.com kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?Müşterilerimizin kişisel verilerinin
kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması
esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin
korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması
için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması
gerekmektedir.www.zeyneptanverdi.com kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Zeynep Tanverdi Shoes&Clothes, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek,
saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve
işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,iletişim için adres
ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili
maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile
iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme
dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un
ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,kamu güvenliğine
ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,müşterilerimize daha iyi bir
alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği
ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, müşteri memnuniyetini artırmak, web
sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde
kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar
aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm
ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine
getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,www.zeyneptanverdi.com kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

www.zeyneptanverdi.com ile paylaşılan kişisel veriler, Zeynep Tanverdi Shoes & Clothes gözetimi ve kontrolü altındadır.
Zeynep Tanverdi Shoes & Clothes yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün
korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu
sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan
uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu
kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.www.zeyneptanverdi.com kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve
kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal
yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler
paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü
yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında
hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan
üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen
ihlallerden Zeynep Tanverdi Shoes & Clothes sorumlu değildir. Kişisel verileriniz Zeynep Tanverdi Shoes & Clothes
hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği
yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı
kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz
yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi
hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve
yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve
ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

A. . İşlenip işlenmediğini öğrenme,

B. . İşlenmişse bilgi talep etme

C. . İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

D. . Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme

E. . Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

F. . KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme

G. . Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

H. . Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

İ. . KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına
sahip olduğunuzu hatırlatmak isterizKişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Zeynep Tanverdi Shoes & Clothes yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu
bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu
bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla
takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK'nın 4. maddesi uyarınca Zeynep Tanverdi Shoes & Clothes kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Zeynep Tanverdi Shoes & Clothes yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini
yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Zeynep Tanverdi Shoes & Clothes ile doğru ve güncel verilerini paylaşması
gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim
kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.