MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR 

1.1. SATICI

Unvanı            : ZEYNEP TANVERDİ TEKSTİL LTD. ŞTİ.

Mersis No       : 0998161522300001

Adresi             : GOP Mah İran Cad Karum AVM 21/63 Çankaya ANKARA  

Telefon           : 0312 428 8068

E-posta Adresi: [email protected]


1.2. ALICI 

Adı/Soyadı                  :{TESLIMATALICI}

Adresi                         :{TESLIMATADRES}

Telefon                       :{TESLIMATTELEFON}

E-mail                         :{TESLIMATEPOSTA}


MADDE 2- KONU 

Bu Sözleşmenin konusu, Alıcı'nın Satıcı'ya ait https://www.zeyneptanverdi.com elektronik ticaret internet sitesi (Bundan Sonra "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır.) üzerinden elektronik ortamda sipariş vererek satın almak istediği, Madde 3’te  nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin (Bundan Sonra "Ürün/Ürünler" Olarak Anılacaktır) Alıcı'ya satışı, teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince  tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Alıcı, bu Sözleşme'yi İnternet Sitesi'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları Alıcı tarafından seçilen ödeme yöntemi ile tahsil olunmaktadır.

Alıcı, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

İnternet sitesinde ödeme sayfasında yer alan ("Ön Bilgilendirme Formu") iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME BİLGİLERİ VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Birim Fiyatı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri aşağıda belirtilmektedir.

Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı'nın Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta Alıcı'ya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). 

3.1. Ürün Adı, Birim Fiyatı ve Satış Bedeli aşağıda yer almaktadır:

Tarih : {TARIH}

{URUNKALEMLERI}
Ürün Adı  Adet  Toplam Ürün Tutarı 


Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR}

Yukarıda belirtilen bedellere, kargo ve teslimat masrafları ürün birim fiyatına dahil olmayıp, buna ilişkin masraflar ödenecek tutara ek olarak, yukarıdaki tabloda belirtilen şekilde ve alıcı tarafından belirlenen ödeme yöntemine göre tahsil olunmaktadır.

3.2. Ödeme Tahsilat bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli-Aracı                          

(Kredi Kartı / Kapıda Kredi Kartlı veya Nakit Tahsilat)

Kart Tipi  

Visa / ....

Kart Numarası                                   

....

Ödeme Kredi Kartı                            

...

Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim       

Toplam Tutar                                     :

______, __-TL

Alıcı, kredi kartına taksitle yapılan alışverişlerde ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürünlerin satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

3.3. Aşağıda yer alan tabloda sadece teslimat bilgilerine yer verilmiş olup, Teslimat ile ilgili diğer konular aşağıda belirtilmiştir.

Teslimat Bilgileri

Adı / Soyadı

 

Adres

 

Telefon

 

E-Posta

 

Ürün, Alıcı'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir.

Ürün, Alıcı'dan gösterdiği başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

3.4. Alıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden belirlenen ve bildirilen bilgiler gereğince, fatura bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Fatura Bilgileri

Adı / Soyadı

 

Adres

 

Telefon

 

E-Posta

 


MADDE 4. ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerekse ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel ve özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder. Bu kapsamda Alıcı;

·         Satıcı'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

·         Ürün(ler)'in İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

·         Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı'ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya verdiği izinler, Alıcı'nın kanuni hakları, Satıcı'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

·         Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

·         Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı'nın Satıcı'ya ödeyeceği toplam bedel),

·         Ürüler'in Alıcı'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

·         Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,

·         Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

·         Alıcı'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,

·         Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcı'ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,

·         Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

·         Alıcı'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her halükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı,

·         Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı'ya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcı'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,

·         Uyuşmazlık hallerinde Alıcı'nın Satıcı'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği;

Hususlarına ilişkin tüm açıklamaları okuduğunu ve bu hususları kabul ve taahhüt ettiğini beyan etmektedir.

 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, www.zeyneptanverdi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

5.2. Alıcı, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, kargo / nakliye ücreti, ödeme ve teslimata ilişkin bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3. Kargo firmasının, ürünü Alıcı'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı bizzat Kargo firmasının kusuru nedeniyle meydana gelen her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan haklı bir nedenle Sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5. Sözleşme konusu ürün, yasal 7 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

5.6. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

5.7. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

5.8. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve/veya imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğün ile işbu sözleşmeden kaynaklanan diğer yükümlülüklerinden kurtulmuş kabul edilir. 

5.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 

5.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 

5.11. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 


MADDE 6- CAYMA HAKKI 

6.1. Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 – kanuni zorunluluk gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

6.2. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı'ya teslim edilen ürünün Satıcı'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir.

6.3. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır. 

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

7.1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 

7.2. Aşağıda belirtilen hallerde Alıcı tarafından Cayma hakkı kullanılamaz: 

a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 
b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


MADDE 8- YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Alıcı’nın İnternet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda yer alan bilgileri okuduğunu teyit etmesinin ardından İnternet Sitesi üzerinden siparişi tamamlaması üzerine (TARİH) tarihinde kurulmuş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

MADDE 9- TAAHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Madde 3’te belirtilen fiyatlar, satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler / taahhütler, güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 10– ŞİKAYETLER VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Alıcı, satışa konu mal veya hizmet ile ilgili tüm öneri ve şikayetlerini Satıcı'nın 1. Maddede belirtilen Telefon Numarasından ve e-posta adresinden Satıcı'ya iletebilir. Satıcı, Alıcı tarafından iletilen her türlü şikayet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

MADDE  11- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 12– DİĞER HÜKÜMLER

12.1. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

12.2. Alıcı bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan İnternet Sitesi’nde yer alan yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.


SATICI 

Ünvanı            : ZEYNEP TANVERDİ TEKSTİL LTD. ŞTİ.  


Adresi             : GOP Mah İran Cad Karum AVM 21/63 Çankaya ANKARA  


Telefon           : 0312 428 8068


ALICI

{TESLIMATALICI}